Recollida de signatures camí escolar segur

La Xarxa Groga ha iniciat una recollida de signatures per demanar que el carrer Aprestadora de Santa Eulàlia sigui un camí escolar segur. Aquest carrer, que travessa pràcticament tot el barri és una zona per on diàriament passen molts nens i nenes camí de l’escola o de l’institut doncs la majoria de centres escolars del barri estan situats al seu voltant.

Podeu descarregar aquest document i recollir signatures entre els vostres associats, familiars, amics i amigues. Quan les tingueu recollides, envieu-nos un correu a xarxagrogalh@gmail.com i us les passarem a recollir.

Resum de la jornada L’escola que volem

Titol jornada

El dia 11 de març, la Xarxa Groga de l’Hospitalet va organitzar una nova jornada lúdico-educativa amb la finalitat de posar en comú diferents punts de vista sobre l’escola pública que volem per a la nostra ciutat. La jornada es va organitzar a l’Institut Llobregat i va comptar amb diversos ponents que van donar la seva visió des de tres perspectives diferents:

  • La visió del professorat.
  • La visió de les famílies (pares i mares).
  • La visió dels alumnes.

La visió del professorat

Ponents: Montserrat Antón i Rosera: Doctora en Ciències de l’Educació i mestre d’Educació Infantil. Mercè Agustí Quilez: Mestra de l’escola pública Prat de la Manta del barri de Santa Eulàlia a L’Hospitalet, des de l’any 1986.

L’Escola és un espai de vida on el paper dels professors ha de ser d’acompanyament, doncs qui realment educa és la família. Com a espai de vida que és, volem una escola on hi ha vida i això comporta que també hi han conflictes, moments de crisi i moments d’eufòria.

L’Escola ha de tenir la llibertat i la capacitat d’anar transformant per poder consolidar projectes.

Els continguts han deixat de ser el més important (hi són a tot arreu), ara és més important crear espais de “com aprenen!!” més que “què aprenen!!”.

Potenciació de la descoberta: Deixar a l’alumne descobrir.

Potenciació de l’Aprenentatge entre iguals: Entre ells s’ajuden i treballen de forma cooperativa.

Les famílies no participen a l’escola: Són l’escola!!. Si l’escola és oberta, tothom pot

entrar-hi i viure-la amb intensitat.

Si volem una escola inclusiva, s’han de dotar els recursos humans i materials (EAP’s, logopedes i serveis socials que hi són desbordats actualment).

Reivindicació de l’escola pública a l’etapa de 0 a 3 anys. No a la privatització d’escoles bressol municipals.

Els recursos destinats a l’escola pública mai s’han de veure com una despesa, sinó com una inversió de futur.

Cal una política que faciliti la conciliació familiar per resoldre l’educació emocional dels nostres fills.

Decret de direcció que estableix una organització jeràrquica deixant de banda l’organització assembleària tradicional per passar a crear una estructura vertical que afecta a les relacions i la pressa de decisions internes.

Les relacions de l’escola amb les administracions estan allunyades i no hi ha voluntat per aportar recursos, tot el contrari, intervencionisme i falta de confiança de les Institucions en la tasca educativa. L’administració pren decisions i porta a terme polítiques sense fer consultes als centres sobre les necessitats reals.

“Hi han escletxes per tot arreu i és per on entra la llum”
(Leonard Cohen)

La visió de les famílies:

Ponents: Robert González Hernández: Pare de l’escola Paco Candel del barri de Santa Eulàlia. Impulsor de la comissió “volem créixer” i representant de FAPAC a la comissió de garanties d’admissió. Silvia de Diego Fuertes: Mare de l’escola Ernest Lluch del barri de Collblanc. És mestra de bressol, presidenta de l’AMPA i ha participat en el llibre “Educació infantil. Bones pràctiques a l’Hospitalet de Llobregat”.

Volem una escola pública que ens permeti triar la línia educativa, amb informació fiable a l’abast de tothom disponible amb antelació i exposada amb claredat.

Professorat i direcció de centre implicat amb el projecte educatiu. Grups i dinàmiques internes ja establertes a cada col·legi (política acollidora, etc…).

Escola inclusiva i que genera convivència (si hi ha conflictes amb protocols de resolució efectius).

Edificis i instal·lacions adients a les necessitats de l’alumnat.

Si es donen les condicions anteriors l’alumnat podran aprendre amb molta més facilitat.

En definitiva, respecte i confiança per convertir els nostres fills en persones flexibles, amb ganes d’aprendre, amb empatia per treballar amb els altres, amb voluntat per superar-se i poder fer front als reptes de futur.

“Les famílies necessiten se reconegudes com el primer agent educador dels seus fills”

La perspectiva del alumnes:

Ponents: Anna, Pau i Eduard alumnes de l’Institut Bellvitge. Amina i Lady alumnes de l’Institut Llobregat.

Volem una escola on hi hagi interès per part del professor per conèixer als alumnes com a persones i el mateix per part dels alumnes envers els professors. Professors amb dedicació i passió per transmetre el coneixement.

Una escola on aprendre a discutir, debatre, argumentar i sentir-nos escoltats. On poder aprendre a treballar de forma cooperativa i amb mètodes dinàmics. On podem tenir la possibilitat de realitzar intercanvis culturals i lingüístics amb altres estudiants.

Una escola on hi hagi una assignatura d’actualitat que ens parli del que està passant al present per poder entendre el món real que ens envolta. Volem informació per lluitar contra la desinformació (feminisme, valors, moviments polítics i de canvi que afecten a les nostres vides….).

Una escola on s’imparteixin classes tolerant i potenciant els alumnes que demanen ajuda de forma positiva (no com quelcom mal vist).

Una escola que sigui activa que proposi altres opcions com Consell Verd, Carnestoltes i activitats alternatives a la rutina diària de les classes.

Una escola on poder aprendre a expressar-se i parlar en públic.

Un lloc on existeixi una convivència i un servei de mediació que es promocioni per evitar conflictes.

“L’aprenentatge es mesura per com l’alumne mostra el seu interès per seguir aprenent”.

Alumnes de l’escola Pau Sans i Paco Candel també ens van voler deixar la seva opinió sobre l’escola que volen.

A continuació us deixem els vídeos de les ponències i un resum amb frases i imatges de la jornada.