Comunicat. Resultat de l’estudi sobre el confinament escolar

Durant els mesos d’octubre i novembre vam realitzar una enquesta per recollir com s’havien produit les quarentenes dels i les alumnes de la nostra ciutat.

Fruit de l’anàlisi de les respostes emetem el següent comunicat:

VALORACIÓ DE LA XARXA GROGA SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LES QUARENTENES D’ALUMNAT A L’HOSPITALET

Des de la Xarxa Groga, preocupats pel funcionament dels centres educatius públics de la ciutat, hem estat pendents d’aquest primer trimestre en el que s’ha recuperat la presencialitat a tots els nivells educatius.

Des de l’inici del curs s’han anat succeint, quarantenes i confinaments de grups, el més de setembre va afectar al voltant de 1500 alumnes i a l’octubre aquesta xifra va superar els 3700. Davant aquesta situació, en la que la presencialitat es veia interrompuda per períodes i veient la tendència creixent d’alumnat afectat, des de la Xarxa Groga vam creure necessari, analitzar quines eren les noves necessitats sorgides d’aquesta la nova realitat.

És per això que a finals d’octubre i principis de novembre es van recollir dades i opinions de famílies mitjançant un formulari de sondeig, de l’anàlisi d’aquest avui presentem algunes conclusions:

  • El confinament de l’alumnat s’ha produït per l’aparició de casos positius dins els  contactes estrets de l’entorn social i familiar, o bé quan es detecta un positiu dins del grup bombolla/grup estable de convivència escolar.
  • La incidència de casos positius dins la població escolar confinada és bastant baixa, i especialment baixa en les edats més primerenques. Tot i la baixa incidència de casos positius entre la població escolar, la realitat és que pocs casos positius provoquen un gran nombre d’alumnat que ha de romandre en quarantena. Per exemple el 30 de setembre 134 casos positius obligaven més de 1500 alumnes a romandre en quarantena o 250 casos positius el 24 d’octubre confinaven 3700 alumnes.

Això ens fa pensar que una baixada general de ràtios als centres educatius hauria provocat molts menys confinaments i hauria permès una major i més continuada presencialitat, a més d’una atenció més personalitzada, millor gestió emocional entre molts altres beneficis.

  • Entre els diversos aspectes que queden afectats pels períodes de quarantena, un dels més descrits per les famílies ha estat la dificultat de conciliar, no han existit alternatives per poder atendre a menors amb obligació a romandre en quarantena, i s’ha revelat que davant la impossibilitat de conciliar, alguns alumnes s’han hagut de quedar sols o a càrrec d’altres menors. En l’etapa d’infantil i primària la manca d’acompanyament ha afectat entorn al 5% però en l’etapa de secundària aquesta xifra ha augmentat fins al 15%. Insisitim que una baixada de ràtio també podria minimitzar aquest efecte.
  • Els centres han treballat el currículum i previst situacions de presencialitat i de quarantena, però les famílies han detectat menor suport educatiu quan el confinament es donava de forma individual a quan afectava a tot el grup bombolla. La conclusió que n’extraiem és que la tasca docent es pot adaptar, però no es pot desdoblar, si es prioritza treball al aula i l’atenció de tot el grup, l’atenció als alumnes que es troben confinats individualment disminueix inevitablement.
  • L’adaptació curricular per als períodes de quarantena, consisteix, en la gran majoria de casos, en treball telemàtic, emprant plataformes i recursos digitals,  però l’administració no ha proporcionat a les famílies cap dispositiu durant aquest trimestre. Es detecta que en les valoracions negatives sobre el suport educatiu, sempre assenyalen el centre com a responsable dels fets o de les carències, en cap cas s’esmenta l’administració educativa. Creiem que l’administració s’ha limitat a publicar instruccions i infografies i ha desplaçat als centres la responsabilitat de tota la gestió educativa, però també la gestió de casos i quarantenes
  • Hi ha una important davallada en la realització d’extraescolars, el motiu principal és la decisió familiar y en segon lloc perquè aquestes s’han cancel·lat per manca de suficients inscripcions o no s’ha mantingut la oferta. Les activitats extraescolars s’han adaptat a les mesures covid, i algunes s’han transformat al model telemàtic. Les causes son diverses però finalment podem dir que l’alumnat ha perdut oportunitats educatives més enllà de l’horari lectiu.
  • El servei de menjador i els ajuts i beques s’han mantingut, i tenim coneixement que s’ha posat a disposició dels alumnes en quarantena la recollida dels menús, tot i així, les dades recollides no ens permeten fer una valoració de l’afectació en el servei.

Podeu descarregar el document aquí