L’escola que volem. 11 de març.

El proper dia 11 de març la Xarxa Groga convida a pares, mares, alumnes, docents i a tothom interessat, a compartir, debatre i reflexionar junts sobre quina és l’escola pública que volem per a l’Hospitalet.

Intervindran:

Montserrat Anton i Rosera, Doctora en Ciències de l’Educació. 

Mercè Agustí Quilez, mestre de l’escola Prat de la Manta.

Silvia de Diego Fuertes, mare de l’escola Ernest Lluch.

Robert González Hernández, pare de l’escola Paco Candel.

Alumnes de diferents edats i centres educatius de l’Hospitalet.

Amb tallers pels més petoitsits dinamitzats per l’ Associació Educativa Itaca, JOC ZONA SUD – EL PLA i Akelharre Jove.

Anuncis

Assemblea 2 de març

Us recordem la convocatòria de la propera Assemblea de la Xarxa Groga LH.

Dia: Dijous 2 de març.
Lloc: Escola Ernest Lluch Carrer Mas, 20. Collblanc-Torrassa
Hora: 18:00h

 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
 2. Presentació de l’associació Cultura Tretze 
 3. Preparació Jornada 11 de març. Estat de la qüestió.
 4. Resum reunió Regidoria de Santa Eulàlia.
 5. Resum reunió Estel Can Bori.
 6. Pancarta. Estat de la qüestió.
 7. Campanya reivindicativa vetlladores. Recollida signatures.
 8. Transport escolar educació especial.
 9. Debat sobre la reforma horària i nou sistema educatiu.
 10. Camins segurs.
 11. Altres.

La Xarxa Groga no signarà el Pacte local per a l’Educació de l’Hospitalet

Podeu descarregar-vos el comunicat clicant aquí

Posicionament de la Xarxa Groga sobre el “Pacte local per a l’educació de l’Hospitalet”.

La Xarxa Groga de l’Hospitalet ha decidit NO adherir-se i per tant no signar  el “Pacte local per a l’educació de l’Hospitalet”. En aquest comunicat expliquem els motius que ens han portat a prendre aquesta decisió:

 • En primer lloc, volem agrair el treball i l’esforç realitzat per les persones que hi han participat. Des del primer moment, la Xarxa s’ha implicat en l’elaboració del document i valorem molt positivament el debat que s’ha fet.
 • Les aportacions realitzades per les diferents entitats han permès conèixer més detalladament les necessitats de la ciutat i això ens ha servit per ampliar les nostres reivindicacions.
 • Gràcies a la implicació de les famílies afectades s’ha posat sobre la taula la manca de recursos per a l’Educació Especial a l’Hospitalet.
 • S’han tingut en compte les esmenes de la Xarxa dirigides a millorar el funcionament de les AMPAs i AFAs, tot i que les que anaven dirigides a l’Ajuntament han quedat en alguns casos bastant diluïdes.

Aquests arguments positius però, no són suficients per acceptar un document que per a nosaltres no fa una clara aposta per l’educació pública, però la pública de veritat, la de totes i tots.

 • Es va proposar eliminar del títol “Servei públic educatiu” i deixar només “Pacte local per a l’educació pública”. Aquesta esmena no es va acceptar i fins i tot s’ha eliminat la paraula “pública”, quedant finalment com a “Pacte local per a l’educació” Per a nosaltres és molt significatiu i preocupant que hagi desaparegut la paraula PÚBLICA.
 • Es van presentar esmenes per proposar que hauria d’haver només una única xarxa educativa pública i aquestes esmenes no es van acceptar. Tot i que al preàmbul es diu que els poders públics vetllaran de forma prioritària per la qualitat i l’oferta de l’escola pública, creiem que això no és suficient.
 • El document cau contínuament en contradiccions especialment en el preàmbul on diu “[…] els sota signants […] entenem l’educació pública, […] sense distinció de cap classe, en condicions d’igualtat d’oportunitats”. Si els sota signants entenem l’educació com a tal, no podem legitimar l’escola privada concertada. Una escola concertada que sempre apareix en el pacte amb eufemismes com “iniciativa social” o “compromesa amb el servei públic”. Es parla d’equitat però no es qüestiona l’existència d’escoles elitistes a la ciutat que segreguen per sexe. En aquest sentit , no s’han acceptat les esmenes que proposaven l’eliminació dels concerts educatius en 10 anys i l’eliminació immediata dels concerts a les escoles que segreguen. En canvi, la proposta d’acció nombre 137 demana equiparar les condicions laborals de la plantilla de la concertada a les de la pública. És a dir, s’està legitimant l’escola concertada dins d’un sistema educatiu que hauria de ser totalment públic.
 • En el pacte es recullen una sèrie de propostes d’acció que van dirigides a la Generalitat i que es demanen de manera explícita (recuperar les subvencions, construir els edificis, …) en canvi les propostes dirigides a l’Ajuntament sovint són poc concretes (fomentar, promoure, potenciar, estudiar, …). A més, aquestes propostes d’acció a vegades s’acompanyen dels mitjans per fer-ho, però moltes altres vegades no.

Pel que fa a les 26 esmenes que va presentar la Xarxa Groga,  algunes d’elles no s’han acceptat o s’han modificat de tal manera que queden poc definides:

 • Vam proposar que les subvencions de les AMPAs i AFAs depenguessin de la regidoria d’Educació. No s’ha acceptat.
 • Vam demanar que es facilités a les AMPAs i AFAs l’accés al material (megafonia, cadires, …) . S’ha modificat el text i ha quedat com a “Donar facilitats […]”­
 • Vam demanar que l’Ajuntament oferís assessorament comptable gratuït a les AMPAs i AFAs. S’ha modificat el text i ha quedat com a “Estudiar la creació d’un organisme  […].”
 • Vam demanar a l’Ajuntament la bonificació de taxes municipals per a les AMPAs i AFAs per utilitzar els espais culturals i esportius. S’ha modificat el text i ha quedat com a “Estudiar possibles millores […]”
 • Vam demanar eliminar la proposat d’igualar la jornada escolar a la concertada i pública. S’ha modificat el text i ha quedat com a “Obrir un debat […]”.
 • Vam demanar la gestió directa de les escoles bressol. S’ha modificat el text i ha quedat com a “Obrir un debat […]”.

Pel que fa a algunes propostes concretes, no compartim el redactat o la intenció d’aquestes. Per anomenar les més significatives:

 • A l’apartat d’infraestructures, la proposta d’acció 148, posa la reforma del IES Llobregat al mateix nivell que d’altres , quan creiem que hauria de ser prioritària.
 • La proposta d’acció 31, “Crear amb finançament municipal un programa d’auxiliars nadius de conversa en anglès […] a les aules de 4rt d’ESO dels centres educatius de la ciutat […]” no distingeix entre centres públics i concertats. Acceptar aquest punt equival a aprovar que els recursos econòmics municipals  es reparteixin entre escola pública  i concertada, i això és inacceptable.  Aquesta proposta d’acció, juntament amb la nombre 25 “Programa d’aliança entre centre educatiu i centre cultural “Fem tàndem”, són accions que ja s’han iniciat aquest curs sense haver estat aprovat el pacte. Per tant se’ns demana que legitimem una acció de govern que ja està en marxa.
 • A l’apartat sobre Formació Professional es proposa ampliar l’oferta a les àrees d’hostaleria, cuina, restauració, indústria cultural. És a dir una FP del sector serveis (feina precària) i una de basada en les expectatives del Districte Cultural, un projecte que no genera consens i té l’oposició d’alguns grups municipals. Un altre cop es demana que es validi una política del govern.

Per tot això, i amb gran tristesa per l’oportunitat perduda, l’assemblea de la Xarxa Groga ha decidit no signar el pacte local per a l’educació.

Xarxa Groga de L’Hospitalet, 22 d’octubre de 2016.

Valoració sobre els acords entre Ajuntament i Generalitat en l’àmbit de l’Educació

Amb motiu de la notícia de la publicació dels “Acords de la reunió bilateral del Govern de la Generalitat i del Govern Municipal de L’Hospitalet en l’àmbit de l’Educació“, la Xarxa Groga va fer una valoració d’aquests acords durant la darrera assemblea. Fruit del debat i el consens, emetem el següent comunicat: (cliqueu aquí per descarregar)

valoracio-acord-01valoracio-acord-02

Assemblea 26 de setembre

assemblea-busquets-i-punset

Us recordem la convocatòria de la propera Assemblea de la Xarxa Groga LH

Dia: Dilluns 26 de setembre
Lloc: Escola Busquets i Punset. Avda de Josep Tarradellas, 226.
Hora: 18:00h

 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
 2. Presentació de la proposta de la Fundició
 3. Preparació propera Jornada educativa: Proposta de temes, grup de treball, ..
 4. Extensió de la Xarxa, Presentació a les AMPAs del barri.
 5. Seguiment Pacte Local per a l’educació pública.
 6. Compres
 7. Altres.

Visita de la Consellera d’Ensenyament Meritxell Ruiz.

Amb motiu de la visita a la nostra ciutat de la Consellera d’Ensenyament, la Sra. Meritxell Ruiz; la Xarxa Groga ha fet arribar als portaveus dels grups municipals adherits a la Xarxa (PSC, Canviem, ERC, CUP-PA) un document amb les reivindicacions que considerem són prioritàries per a la ciutat.

Esperem que la resposta per part de la consellera sigui més concreta que la donada pel gabinet de presidència, i no s’excusin, com sempre, en la falta de pressupost; resposta que venim sentint any rera any, mentre milions d’euros van a parar a les escoles concertades que segreguen l’alumnat per qüestió de sexe.

Aquesta és la carta entregada que podeu descarregar aquí:

carta-consellera-01

carta-consellera-02