[Nota de premsa] Valoració de l’inici del curs 2019-20

En referència a l’inici de curs 2019-20 i les declaracions del regidor d’Educació, Jaume Graells, afirmant que el curs 2019-20 s’havia iniciat amb normalitat, la Xarxa Groga emet el següent comunicat:

Una vegada conegudes i analitzades les informacions, hem de manifestar el nostre rotund desacord amb les afirmacions que sostenen que “el curs s’ha iniciat amb normalitat”.

A Catalunya hi ha més de 20.000 alumnes estudiant en 1013 barracons, davant aquest panorama generalitzat, podem considerar que a L’Hospitalet la situació és normal dins la gravetat que suposa aquesta realitat que ha esdevingut crònica. Considerem que la normalitat educativa arribarà en el moment que la inversió en educació sigui l’adequada, com a mínim el 6% del PIB que estableix la LEC i que mai s’ha aplicat tot i ser una norma vigent des de 2009. Així doncs, només podem anunciar que el curs s’ha iniciat amb un infrafinançament habitual que arrosseguem durant anys per manca de voluntat política.

A la nostra ciutat ja fa 8 anys que 2 escoles esperen la construcció dels edificis corresponents, i no només aquestes continuen amb els mòduls provisionals, sinó que aquest curs s’han instal·lat nous barracons a l’Institut-Escola Pere Lliscart, a l’Institut Jaume Botey, i a les escoles Pep Ventura i Milagros Consarnau, per tant  aquest curs s’inicia amb més alumnes estudiant a barracons que tot i estar operatius presenten algunes mancances i tasques inacabades.

Per altra banda hem de recordar que durant el curs 2018-2019 la matrícula viva va provocar la creació de diversos grups extraordinaris i augments de ràtio per sobre de la capacitat ordinària, per tant iniciem un curs amb els centres molt plens i amb nous bolets com el  de P3 que per tercer any consecutiu s’ha creat al barri de Santa Eulàlia. Les previsions de matricula viva d’aquest curs podrien superar les del curs passat durant el qual es van atendre més de 2000 sol·licituds, tot indica que durant el curs s’aniran massificat les aules i saturant els centres.

La situació actual no és cap sorpresa, fa anys que es coneix l’evolució demogràfica de la ciutat i les úniques mesures implantades per gestionar l’increment de demanda de places són mesures  precàries. Les administracions educatives estan dedicant molts esforços per gestionar a tota velocitat la instal·lació de més barracons, la creació de grups extraordinaris i la matriculació de centenars d’alumnes per sobre de la ràtio. Durant aquest mes de setembre s’estan assignant places a més de d’un miler d’alumnes de primària, atenent les sol·licituds de plaça fora del període de preinscripció, és a dir, sol·licituds que arriben al juny, juliol i agost, tot i els esforços per gestionar-ho les sol·licituds s’acumulen i endarrereixen l’assignació, deixant durant les primeres setmanes de curs alumnes sense escolaritzar i famílies sense poder conciliar.

Considerem que si la planificació, la inversió i l’oferta de centres fossin les adients, les administracions podrien estar dedicant esforços a millorar els camins escolars, a aconseguir una veritable escola inclusiva, a cobrir les necessitats dels equipaments, a l’atenció especialitzada, a la diversitat dels alumnes, a combatre la segregació escolar, a reduir l’absentisme i l’abandonament escolar, o fins i tot a proporcionar eines d’avaluació que funcionin amb normalitat.  En comptes d’això aquest curs s’inicia, una vegada més,  amb mancances i tasques pendents.

Com a Xarxa Groga de L’Hospitalet ens proposem per aquest curs continuar exigint els recursos necessaris per una escola pública de qualitat. També estem disposades a teixir complicitats amb entitats, moviments socials i plataformes com la d’Aturem la Llei Aragonès i d’altres que contribueixin a assolir elnostre objectiu.

L’Hospitalet de Llobregat 20 de setembre de 2019

Declaració unitària contra el PDU Granvia Llobregat

Comunicat sobre la Declaració Conjunta Entitats/Col·lectius contraris al PDU GRAN VIA
La XARXA GROGA DE L’HOSPITALET és una plataforma que reuneix a entitats, particulars, AMPAs i AFAs, centres educatius, sindicats i partits polítics que defensen l’escola pública.

Com a moviment assembleari, vam aprovar l’adhesió al manifest de “No més blocs-Salvem l’Hospitalet” i per això diem NO al PDU Gran Via – Llobregat per les següents raons: 

 • Durant la redacció del PDU no s’ha tingut en compte l’opinió, i per tant, les necessitats dels veïns i les veïnes per al seu desenvolupament.
 • Una de les necessitats de la ciutat, i reivindicació de la Xarxa, és la manca de places públiques d’Educació Especial. La nostra ciutat, amb més de 250.000 habitants  tan sols disposa de 120 places a un únic centre públic. El PDU Gran Via Llobregat no preveu cap equipament educatiu que permeti cobrir aquesta mancança, però sí està obert a iniciatives privades.
 • La manca d’oferta de places públiques d’instituts és cada cop més preocupant i angoixant per a les famílies i s’agreujarà els propers anys. El PDU Gran Via Llobregat tampoc preveu la construcció de cap nou centre de secundària que permeti cobrir aquesta mancança.
 • Cal Trabal és un punt estratègic per a transmetre a infants i joves la història agrícola de la ciutat i educar-los en la natura, in situ. En aquest sentit, no entenem Cal Trabal envoltada de gratacels i transformada en parc urbà.

La Xarxa Groga no signarà el Pacte local per a l’Educació de l’Hospitalet

Podeu descarregar-vos el comunicat clicant aquí

Posicionament de la Xarxa Groga sobre el “Pacte local per a l’educació de l’Hospitalet”.

La Xarxa Groga de l’Hospitalet ha decidit NO adherir-se i per tant no signar  el “Pacte local per a l’educació de l’Hospitalet”. En aquest comunicat expliquem els motius que ens han portat a prendre aquesta decisió:

 • En primer lloc, volem agrair el treball i l’esforç realitzat per les persones que hi han participat. Des del primer moment, la Xarxa s’ha implicat en l’elaboració del document i valorem molt positivament el debat que s’ha fet.
 • Les aportacions realitzades per les diferents entitats han permès conèixer més detalladament les necessitats de la ciutat i això ens ha servit per ampliar les nostres reivindicacions.
 • Gràcies a la implicació de les famílies afectades s’ha posat sobre la taula la manca de recursos per a l’Educació Especial a l’Hospitalet.
 • S’han tingut en compte les esmenes de la Xarxa dirigides a millorar el funcionament de les AMPAs i AFAs, tot i que les que anaven dirigides a l’Ajuntament han quedat en alguns casos bastant diluïdes.

Aquests arguments positius però, no són suficients per acceptar un document que per a nosaltres no fa una clara aposta per l’educació pública, però la pública de veritat, la de totes i tots.

 • Es va proposar eliminar del títol “Servei públic educatiu” i deixar només “Pacte local per a l’educació pública”. Aquesta esmena no es va acceptar i fins i tot s’ha eliminat la paraula “pública”, quedant finalment com a “Pacte local per a l’educació” Per a nosaltres és molt significatiu i preocupant que hagi desaparegut la paraula PÚBLICA.
 • Es van presentar esmenes per proposar que hauria d’haver només una única xarxa educativa pública i aquestes esmenes no es van acceptar. Tot i que al preàmbul es diu que els poders públics vetllaran de forma prioritària per la qualitat i l’oferta de l’escola pública, creiem que això no és suficient.
 • El document cau contínuament en contradiccions especialment en el preàmbul on diu “[…] els sota signants […] entenem l’educació pública, […] sense distinció de cap classe, en condicions d’igualtat d’oportunitats”. Si els sota signants entenem l’educació com a tal, no podem legitimar l’escola privada concertada. Una escola concertada que sempre apareix en el pacte amb eufemismes com “iniciativa social” o “compromesa amb el servei públic”. Es parla d’equitat però no es qüestiona l’existència d’escoles elitistes a la ciutat que segreguen per sexe. En aquest sentit , no s’han acceptat les esmenes que proposaven l’eliminació dels concerts educatius en 10 anys i l’eliminació immediata dels concerts a les escoles que segreguen. En canvi, la proposta d’acció nombre 137 demana equiparar les condicions laborals de la plantilla de la concertada a les de la pública. És a dir, s’està legitimant l’escola concertada dins d’un sistema educatiu que hauria de ser totalment públic.
 • En el pacte es recullen una sèrie de propostes d’acció que van dirigides a la Generalitat i que es demanen de manera explícita (recuperar les subvencions, construir els edificis, …) en canvi les propostes dirigides a l’Ajuntament sovint són poc concretes (fomentar, promoure, potenciar, estudiar, …). A més, aquestes propostes d’acció a vegades s’acompanyen dels mitjans per fer-ho, però moltes altres vegades no.

Pel que fa a les 26 esmenes que va presentar la Xarxa Groga,  algunes d’elles no s’han acceptat o s’han modificat de tal manera que queden poc definides:

 • Vam proposar que les subvencions de les AMPAs i AFAs depenguessin de la regidoria d’Educació. No s’ha acceptat.
 • Vam demanar que es facilités a les AMPAs i AFAs l’accés al material (megafonia, cadires, …) . S’ha modificat el text i ha quedat com a “Donar facilitats […]”­
 • Vam demanar que l’Ajuntament oferís assessorament comptable gratuït a les AMPAs i AFAs. S’ha modificat el text i ha quedat com a “Estudiar la creació d’un organisme  […].”
 • Vam demanar a l’Ajuntament la bonificació de taxes municipals per a les AMPAs i AFAs per utilitzar els espais culturals i esportius. S’ha modificat el text i ha quedat com a “Estudiar possibles millores […]”
 • Vam demanar eliminar la proposat d’igualar la jornada escolar a la concertada i pública. S’ha modificat el text i ha quedat com a “Obrir un debat […]”.
 • Vam demanar la gestió directa de les escoles bressol. S’ha modificat el text i ha quedat com a “Obrir un debat […]”.

Pel que fa a algunes propostes concretes, no compartim el redactat o la intenció d’aquestes. Per anomenar les més significatives:

 • A l’apartat d’infraestructures, la proposta d’acció 148, posa la reforma del IES Llobregat al mateix nivell que d’altres , quan creiem que hauria de ser prioritària.
 • La proposta d’acció 31, “Crear amb finançament municipal un programa d’auxiliars nadius de conversa en anglès […] a les aules de 4rt d’ESO dels centres educatius de la ciutat […]” no distingeix entre centres públics i concertats. Acceptar aquest punt equival a aprovar que els recursos econòmics municipals  es reparteixin entre escola pública  i concertada, i això és inacceptable.  Aquesta proposta d’acció, juntament amb la nombre 25 “Programa d’aliança entre centre educatiu i centre cultural “Fem tàndem”, són accions que ja s’han iniciat aquest curs sense haver estat aprovat el pacte. Per tant se’ns demana que legitimem una acció de govern que ja està en marxa.
 • A l’apartat sobre Formació Professional es proposa ampliar l’oferta a les àrees d’hostaleria, cuina, restauració, indústria cultural. És a dir una FP del sector serveis (feina precària) i una de basada en les expectatives del Districte Cultural, un projecte que no genera consens i té l’oposició d’alguns grups municipals. Un altre cop es demana que es validi una política del govern.

Per tot això, i amb gran tristesa per l’oportunitat perduda, l’assemblea de la Xarxa Groga ha decidit no signar el pacte local per a l’educació.

Xarxa Groga de L’Hospitalet, 22 d’octubre de 2016.

Valoració sobre els acords entre Ajuntament i Generalitat en l’àmbit de l’Educació

Amb motiu de la notícia de la publicació dels “Acords de la reunió bilateral del Govern de la Generalitat i del Govern Municipal de L’Hospitalet en l’àmbit de l’Educació“, la Xarxa Groga va fer una valoració d’aquests acords durant la darrera assemblea. Fruit del debat i el consens, emetem el següent comunicat: (cliqueu aquí per descarregar)

valoracio-acord-01valoracio-acord-02

Comunicat sobre la presentació de l’informe “L’impacte del Buylling per LGTBIfòbia a l’Institut Bellvitge”

Captura

La Xarxa Groga de l’Hospitalet vol manifestar el seu desacord pel tracte informatiu que ha rebut en alguns mitjans la notícia de la presentació de l’informe “L’impacte del Buylling per LGTBIfòbia a l’Institut Bellvitge” elaborat pel Departament de Psicologia Social de la UAB. L’estudi, promogut per l’Observatori contra l’Homofòbia i realitzat a un Institut de secundària de la ciutat és pioner a Catalunya i ha comptat amb la col·laboració del centre educatiu, de l’AMPA i de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

La forma en que s’ha presentat l’informe, escapçada, mostra com a recull del mateix uns resultats i percentatges dels comportaments de discriminacions i agressions cap a a persones LGTBI. A banda de que aquests resultats poden ser perfectament extrapolables a qualsevol institut, aquest únic format pot donar a entendre que estem davant una situació negativa de l’Institut Bellvitge quan en realitat l’informe extreu 5 tipus de resultats, a més de conclusions i recomanacions. Totes elles elaborades amb rigor.

Llegint l’informe es desprèn altres tipus de resultats, no només en percentatges, sinó d’una manera més qualitativa i contextualitzada. Fins i tot en un mitjà informatiu local, les conclusions es mostren simplificades exclusivament en el percentatge d’insults o d’agressions físiques. És prou sabut que simplificar és una forma esbiaixada de guanyar ressò mediàtic.

L’informe, va més enllà i exposa, com dèiem, altres tipus de resultats com els canvis que s’observen en relació als prejudicis i estereotips sobre les persones LGTBI a mesura que creixen els joves o les actituds davant la diversitat afectiva-sexual. Tots aquests resultats, no esmentats en la presentació pública, es desenvolupen a l’apartat Conclusions i Recomanacions a on es conclou que malgrat es donen actes discriminatoris són una minoria i que l’ambient de convivència percebut al centre és habitualment positiu.

Agraïm públicament a la comunitat educativa de l’Institut Bellvitge aquesta iniciativa que permet visibilitzar situacions que sovint s’amaguen provocant dolor a les persones afectades i als seus familiars. Altres Instituts van declinar participar a l’estudi, que hauria estat més ric en els seus resultats, i no van donar l’oportunitat a altres joves escolaritzats de la ciutat a sensibilitzar-se amb la importància d’actuar contra el buylling i no deixar sols i soles a qui el pateixen. Igualment en aportar coneixement i eines als i les docents dels centres, agents clau en la lluita d’aquesta xacra.

Per a la Xarxa Groga de l’Hospitalet, com a col.lectiu que lluita i defensa la qualitat de l’educació pública, és un Orgull la iniciativa de l’Institut Bellvitge i el pas donat endavant amb total transparència, i animem a la resta de centres de la ciutat a sumar-s’hi en un futur, tant siguin centres públics com a concertats.

Entre totes hem de sumar-hi esforços per evitar normalitzar aquesta invisibilitat.

La lluita educa

L’Hospitalet de Llobregat. a 3.07.2016

Resposta de la Generalitat a algunes reivindicacions

El dia 26 de febrer el president de la Generalitat, el Sr. Carles Puigdemont va visitar l’Hospitalet. La  Xarxa Groga, mitjançant els portaveus dels grups municipals adherits ( PSC, ERC, Canviem i CUP-PA) li va fer arribar un document amb les reivindicacions que consideràvem  eren prioritàries per a la ciutat. (veure notícia)

El passat 21 de juny vam rebre un correu electrònic procedent de l’Oficina del President amb la resposta a les nostres peticions.

A continuació teniu la carta entregada al president i la resposta rebuda. 

Document Puigdemont

Resposta Puigdemont 01Resposta Puigdemont 02

 

Comunicat de la Xarxa Groga

Amb motiu de la notícia publicada a la pàgina web del grup municipal de Ciutadans de l’Hospitalet, referent a l’aprovació de la moció presentada per aquest grup en el Parlament de Catalunya, i en la qual es fa referència a l’eliminació dels barracots de les escoles Ernest Lluch i Paco Candel, la Xarxa Groga emet el següent comunicat:

Comunicat Xarxa Groga Ciutadans

 

Descarregar Document

Enllaç a la notícia

Ciutadans

Enllaç al vídeo de presentació de la moció.